ART-HOSTEL© & GARIBALDI GUEST HOUSE - Projects of Foundation Destination BulgariaBLOG Program (28 May-03 June)/ Програма (28 май - 03 юни)

Dear friends, 

 

this week we have for you one party and one concert. This way we are trying to bring you the sunny mood in this rainy weather. 

 

Скъпи приятели, 

 

тази седмица сме подготвили за вас едно парти и един концерт. По този начин се опитваме да ви донесем слънчево настроение в това дъждовно време. 


Mufta - Friday (01.06.), 9:30pm 

 

We were wondering for a long, long time what music to offer you in the day of the child. Finally we decided that the Mufta Band is perfect for this evening. Maybe because of the pure childish energy that we feel in them. Maybe because of their music with ellements of reggae and ska. Maybe just because we love them. Anyway, it will be funny, childish, crazy. It will be like light soul earthquake. 

 

Група Муфта- Петък (01.06.), 21:30


Дълго се чудихме каква музика да ти предложим в деня на детето. Накрая стигнахме до заключението, че групата Муфта е просто идеална за целите на тази вечер. Може би заради чистата детска енергия, която усещаме в тях. Може би заради музиката им с елементи на реге и ска. Може би просто защото ги обичаме. Във всеки случай можем да те уверим, че ще бъде забавно, детинско, лудо. Нещо като леко душевно земетресение без странични ефекти. 

 

Sofia Dub Club - Saturday (02.05.), 8pm

 

Welcome to the infinite world of the dub music. Slow your movements. Smile. Shine like sun in the rainy weather. Enjoy the live. Feel part of the dub movement. Let yourself to the good vibrations. Come in the Hostel. Join the Club. 

 

Sofia Dub Club - Събота (02.05.), 20:00


Добре дошъл в безкрайния свят на дъб музиката. Забави движенията си. Усмихни се. Свети като слънце в дъждовното време. Радвай се на живота. Почувствай се част от дъб движението. Остави се на добрите вибрации. Ела в хостела. Присъедини се към клуба. 

 

Sunny rainy days. 

 

Слънчеви дъждовни дни. 

 

:) 

Posted on 5 May, 2012

Viewed 32 times,

Tags: art hostel concert dub improvisation sofia dub club mufta