ART-HOSTEL© & GARIBALDI GUEST HOUSE - Projects of Foundation Destination BulgariaBLOG Program (21-27 May)

Dear friends,

this week we invite you to two concerts that are our answer to the bad weather. 

 

Скъпи приятели, 

тази седмица ви каним на два концерта, които се явяват нашия отговор на лошото време. Също така искаме от тази седмица да анонсираме четвъртото издание на нашата Quiz-игра, за която можете да се запишете отсега. 

 

Train Station - Friday (25.05.), 9:30pm

TRAIN STATION is a band that is special for us. A band that easily will become special for you too if you haven't heard them. They are mixing a lot of styles like jazz, reggae, swing. They are making covers and author's songs. And everything they are playing is carrying their original imprint, their own style. We are so happy that they will shake the hostel again. 

 

Train Station - Петък (25.05.), 21:30 

TRAIN STATION e група, която е специална за нас. Която лесно ще стане специална и за вас, ако още не сте имали удоволствието да ги чуете. Те смесват различни музикални стилове като джаз, реге, суинг. Изпълняват както кавъри, така и авторски песни. Но в същото време всичко, което свирят, носи отпечатък на техния оригинален стил. Ние сме наистина щастливи, че те ще разтърсят хостела отново. 

 

Matrix - Saturday (26.05.), 9:30

This band will play for the first time in the hostel, so, just like you, we are very curious to see what will happen. They are playing swing and bossa nova. We are sure it will be a great concert that will bring you good mood in these crazy days of rain and earthquaqe. 

 

Sibila Malusheva - vocal

Georgi Petrov - piano

Venelin Stoyanov- bass

 

 Matrix - Събота (26.05.), 21:30 

Тази група ще свири в хостела за пръв път, така че, точно като вас, и ние сме много любопитни да видим какво ще се случи. Те свирят суинг и боса нова. Сигурни сме, че ще бъде страхотен концерт, който ще ви донесе добро настроение в тези луди дни на земетресение и дъжд. 

 

Сибила Малушева - вокал 

Георги Петров - пиано 

Венелин Стоянов – бас

 

Art-Hostel Quiz Night vol.4 – Вторник (29.05.), 19:30

 

Играта продължава. 

Каним ви на четвъртото издание на нашето традиционно Quiz предизвикателство, което се състои от 6 кръга върху теми от различни области от познанията по обща култура. Всеки кръг се състои от десет въпроса по дадена тема. Желателно е ако желаете да участвате да се запишете предварително на имейл:

 

arthostelquiz@abv.bg 

Не е задължително да сформирате отбори, но се чувстваме длъжни да ви предупредим, че отборната игра е по-забавна. Носете си химикалки и нека силата бъде с вас! 

 

We wish you sunny week and you know – in the Hostel there is always a smile for you.

 

Пожелаваме ви слънчева седмица и нали знаете – в хостела винаги има усмивка за вас.

 

Екипът на Арт-Хостел

 

Posted on 5 May, 2012

Viewed 582 times,

Tags: art hostel bossa nova concert jam session jazz reggae

Video Gallery