ART-HOSTEL© & GARIBALDI GUEST HOUSE - Projects of Foundation Destination BulgariaBLOG Program (01-05 May)/ Програма (01-06 май)

Dear friends,

in the first hot days this year we are going further with the events in the hostel. This week we have for you two concerts.

Скъпи приятели,

в разгара на топлите дни ние продължаваме с хостелските събития. Тази седмица предлагаме на вниманието ви два страхотни концерта.

 

Saltriver Unplugged - Friday (4.05.), 9:30pm

Two musicians from the band Saltriver will rock you with songs from their band and covers of alternative rock songs. Unlike their usual stage presens, they will be unplugged. But this is just other way to "plug" you in their music. We find their mood very appropriate for Friday evening. What about you? Come and tell us. 

 

Saltriver Unplugged - Петък (4.05.), 21:30 

Гатев и Пешо от Saltriver ще те разбият с авторски песни и кавъри на алтърнътив парчета. За разлика от обичайно, те ще са акустични. Интересно как ще се справят. Ние намираме тяхната музика за особено подходяща за петък вечер. Ти какво ще кажеш по въпроса? 

 

Echoo - Saturday (5.05.), 9:30 

 

If you like the rhythms of Latin America and the live music, this concert is for you. We present you the band Echoo. They are making music influenced by styles like: bossa nova, samba, jazz. They are making very lively music and won't let your mood to get down. Come to ave fun, dance, feel. Or just stay in the corner with smile on your face. 

 

Echoo – Събота (5.05.), 21:30 

Ако ритмите на Латинска Америка ти допадат, този концерт е за теб. Представяме ти глупа Echoo, които са повлияни от стилове като: боса нова, самба, джаз. Тяхната музика е много жива и определено няма да позволи на настроението ти да падне. Ела да се забавляваш, да танцуваш, да почувстваш музиката им. Или просто да се облегнеш в някой ъгъл с усмивка на лице. 

 

Greetings and Sunny days.

Art-Hostel

Поздрави и хубави слънчеви дни.

Екипът на Арт-Хостел

 

 

 

Posted on 5 May, 2012

Viewed 37 times,

Tags: art hostel concert jam session jazz bossa nova samba echoo

Video Gallery