ART-HOSTEL© & GARIBALDI GUEST HOUSE - Projects of Foundation Destination BulgariaBLOG Program (16-22 April)/ Програма (16-22 април)

 

bggz, bunny and the Beta-Testers - Friday (20.04.), 9:30pm

 

Before the official announcement of the second album of the BGz you have the chance to be among the first people who will leasten to the songs. This guys are making great live shows, and their music is very inspiring. Don't miss it! Come and be part of the Bulgarian musical history. 

 

bggz, bunny and the Beta-Testers - Петък (20.04.), 21:30 

Преди официалното обявяване на втория албум на БГз, вие имате шанса да сте първите слушатели по време на неговото бета-тестване. Бета-тестването е изпробване на продукт пред ограничена аудитория, която все пак допуска външни хора. Елате и станете част от историята. 

 

Da seed - Saturday (21.04.), 9:30pm

 

This band offers you to feel the comming summer nights. They are playing covers of many songs. And are instruments like banjo and citar. It will be definitely a crazy evening. Don't miss it. 

 

Bobev - guitar, vocal, citar

Harry Grahnev - bandjo 

Kiro Leshtarski - drums

Niki Gratsiani - trumpet

Bobby "The Hair" - bass

 

Da seed - Събота (21.04.), 21:30 

 

Тази банда ще ви накара да почувствате приближаването на летните вечери. Те свирят кавъри на много песни и използват инструменти като банджо и ситар. Определено ни очаква една луда вечер. Не я пропускайте. 

 

Bobev - guitar, vocal, citar

Harry Grahnev - bandjo 

Kiro Leshtarski - drums

Niki Gratsiani - trumpet

Bobby "The Hair" - bass

 

Sofia Dub Club - Sunday (22.04.) 7pm

 

What music is more suitable for Sunday Evening than the dub? We hardly can give any other answer. This music perfectly fits the slow mood of the tipical Sunday. And it is still very positive and perfect for dancing. Come and join the Sofia Dub Club. 

 

Sofia Dub Club - Неделя (22.04.), 19:00

 

Трудно можем да се сетим за по-подходяща музика за неделната вечер от дъба. Според нас този стил перфектно се вписва в бавното темпо на типичната неделя, като при това е много позитивен и перфектен за танцуване. Ела и се присъедини към клуба. 

 

 We wish you a nice week. Art-Hostel. 

 

Пожелаваме ви приятна и успешна седмица. Арт-Хостел. 

 

Posted on 4 April, 2012

Viewed 39 times,

Tags: art hostel concert dub jam session jazz reggae

Video Gallery