ART-HOSTEL© & GARIBALDI GUEST HOUSE - Projects of Foundation Destination BulgariaBLOG Our weekly program/Седмичната ни програма (20.02-26.02.)

Dear friends, 

this week we will warm up your hearts with three concerts. 

 

Скъпи приятели,

тази седмица ще ви стоплим душите с три концерта. 

 

Space Dub Jammers – Thursday (23.02.), 21:00

 

Cosmic dun improvisation, that can make you aks yourself if the music is really happening right now in front of you. Yeah, you can trust your eyes and ears. At least this evening in the hostel. That is what we can assure you. It isn't much. It isn't like assuring you that the world will not collapse in the end of the year, but still it is something. 

 

Space Dub Jammers – Четвъртък (23.02.), 21:00

 

Космически дъб импровизации, които могат да те накарат да се зачудиш дали това, което слушаш се случва наистина на живо, наистина пред очите ти. Да, препоръчваме ти да се довериш на сетивата си. Поне тази вечер в хостела. Това е, което можем да гарантираме. Не е много. Не е като да ви гарантираме, че светът няма да свърши в края на годината, но и това е нещо. 

 

Попара – Friday (24.02.), 21:30

 

This band is making music of the ground of improvisation with various musical instruments, vocals and beat box. This makes every concert unique and one of it's own. The members of the group are varying and often there are wonderfull guest musicians. Art-Hostel invites you to explore their music together. 

 

Попара – Петък (24.02.), 21:30

 

Попара правят музика на основата на импровизацията, използвайки различни музикални инструменти, вокали и бийт бокс. Това прави всеки концерт уникален и единствен по рода си. Членовете на групата често се сменят, а също така често на техни концерти се появяват невероятни гост музиканти. Арт-Хостел ви кани да изследваме тяхната музика заедно. 

 

Ginger Groove – Sunday (26.02.), 20:00

 

This week Ginger Groove will take care of the good (and maybe groovy) mood in the hostel with a briliant combination of swing, jazz and unpopular pop. They will make you jump. They will make you spin in new dances. For sure they will make your sunday better. Their weapons are: gutar, bass and voice. They are already at state of war with the bad mood. If you think your mood is good, there will be surprise for you. They will make you shninng. 

 

Ginger Groove – Неделя (26.02.), 20:00

 

Тази неделя Ginger Groove отново ще се погрижат за доброто настроение в хостела с комбинация от суинг, джаз и непопулярен поп. Те ще ви накарат да подскачате като йо-йо в ръката на дете. Ще ви накарат да се въртите в нови за вас танци. И със сигурност ще направят вашата неделя по-приятна. Техните основни оръжия са: китара, бас и глас. Трябва да ви предупредим, че те вече са обявили война на лошото настроение. И да допълним, че ако си мислите, че настроението ви си е добре и без тях, не сте познали. Те ще ви накарат да засияете. 

 

Очакваме ви.

 

Екипът на Арт-Хостел ви поздравява с пролетта, която се задава зад ъгъла J

Posted on 2 February, 2012

Viewed 23 times,

Tags: art hostel concert dub reggae jazz improvisation jam session

Video Gallery