ART-HOSTEL© & GARIBALDI GUEST HOUSE - Projects of Foundation Destination BulgariaBLOG Our weekly program/Седмичната ни програма (30.01-05.02.)

 TUPANI AND BAGPIPES – Thursday (02.02.), 21:00

Come and enjoy our folklore evening with traditional bulgarian bagpipe and tupan (that is our traditional drum). There will also be cajone, which is not traditional, at least in Bulgaria, but passes very good at what these guys are doing. The perfect way of celebrate the secon of February. 

ТЪПАНИ И ГАЙДИ – Четвъртък (02.02.), 21:00  

Елате да се забавлявате по традиционен начин с гайда, тъпан и вино. Ще има още кахон, арменски дудук и яко танци. Това е един начин да почетете Петльовден. 

 

GOOD MUSIC SOCIETY   - Friday (03.02.), 21:30

 

They are trying to change the world with their music. With contemporary rock. You are invited to see how they will change the gallery at the Art-Hostel. On the grounds of what you have seen, you will be able to judge if they will change the world. 

GOOD MUSIC SOCIETY   - Петък (03.02.), 21:30

Те се опитват да променят света с музиката си. Със съвременен рок. Поканени сте да видите как те ще променят обстановката в Арт-Хостел. На базата на видяното, сами можете да прецените дали те ще успеят с благородното си начинание в по-глобален аспект. 

 

 TAKTIKA EKLEKTIKA – Saturday (04.02.), 21:30

 

Free, multi-style music for open and free minded people regardless their sex, age, class and nationality. You wil leasten author's songs and improvisations. You are very welcome to join this musical communication. 

TAKTIKA EKLEKTIKA – Събота (04.02.), 21:30

Мирослав Морски: "Свободна, народностно-разнородна музика за отворени, освободени хора без оглед на пол, възраст, класа и националност! За мен това е свободна програма откъм ритми, стилове и езици, познати и непознати мелодии, авторски неща и импровизация. Музикално общуване на хора, учещи се да слушат, за да се чуят.

LITERARY READING – Sunday (05.02.), 17:00

 

Our traditionally literary reading, that unfortunately is in Bulgarian. However, most young Bulgarians speak English very good and you may feel invited to talk with them after the reading. 

БЕЗПРИЗОРНИТЕ В НЕДЕЛЯ – Неделя (05.02.), 17:00

Време е за февруарското четене в хостела. Правилата остават същите. Чете всеки, който се запише на имейл bezprizornite@abv.bg Ако се съберат повече от пет души, останалите ще бъдат записани за следващото четене. Сега всичко е във ваши ръце. Нека литературата бъде с вас! 

Кои ще бъдат четящите ще обявим в съботния следобед. 

CONCERT-SURPRISE – Sunday (05.05.), 20:00

We appreciate the unspeakable things in the highly informational eclipse we are living in so we will keep secret the concert on Sunday and will tell you only that these musicians had played in the hostel many times. Who are they… Well… Find out…

 

КОНЦЕРТ-ИЗНЕНАДА – Неделя (05.02.), 20:00

Защото ценим неизричането на някои неща в свръхинформационното затъмнение, в което живеем, ще запазим неделния концерт в тайна и ще подметнем само, че в него участват музиканти, които сте слушали нееднократно в хостела. Но кои са те... Хм... Може да видите и чуете в неделя вечер. 

Video Gallery